Vagnar utanför Stall E och F (utestallarna) måste flyttas.

Nu är vintern på antågande och snöröjningen kommer att sättas igång. Därför måste vagnarna utanför utselningsstallarna flyttas. Antingen får dem tas hem efter utförd träning eller ställas på ytan bakom maskingaraget mot staketet.

Vid frågor kontakta Marcus på 070-2675620

Dela InlÄgg