Träna tillsammans lördag den 24 februari

Anmäl till “träna tillsammans” lördag den 24 februari senast
kl 12:00 torsdag den 22 fenruari på grund av att jag är på möte på ST under fredagen den 23 februari.

OBSERVERA ATT NI KAN ANMÄLA TILL ANDRA TEMPON ÄN VAD SOM ÄR ANGIVET TIDIGARE !!

Björn Eriksson

Dela InlÄgg