Sleipner Ådalen bjuder in till medlemsmöte måndagen den 2/10 kl.19.00 i Föreningsrummet på Dannero.

Sleipner Ådalen bjuder in till medlemsmöte måndagen den 2/10 kl.19.00 i Föreningsrummet på Dannero. Vid mötet kommer vi att diskutera arbetsgruppens “Förslag på förändringar för fasta propositioner för kallblodstravaren” (bifogas). Sportchef B-O Månsson kommer att närvara och svara på de frågor vi har. Välkomna!

Förslag på förändringar för fasta propositioner för kallblodstravaren.
Undertecknade tre personer, Carl Erik Sandström, Kjell Sillén och Jan Westman fick i uppdrag av Sleipners styrelse att se över nuvarande utformning av dom sk fasta propositionerna för kallblod. Nedan följer förslag på förändringar som vi tror kan förbättra och utveckla propositionsskrivandet för kallblod.

• Vi tycker att namnet fasta propositioner skall sluta användas och ersättas av ”propositionsmall” Propositionsmallen som presenteras nedan skall användas i normalfall. Det finns situationer där man kommer att tvingas avvika från propositionsmallen för att uppnå optimala tävlingsförutsättningar.

• Förslag till propositionsmall oavsett distans.

1. Högst 20` tillägg 20m vid 7,5`
2. Högst 40` tillägg 20m vid 27`
3. Högst 80` tillägg 20m vid 55`
4. Högst 130` tillägg 20m vid 95`
5. Högst 200` tillägg 20m vid 145`
6. Högst 325` tillägg 20m vid 230`
7. Högst 500` tillägg 20m vid 365`
8. Högst 800` tillägg 20m vid 560`
4a. Högst 130` tillägg 20m vid 60` `40m vid 95`
5a. Högst 200` tillägg 20m vid 95` 40m vid 145`
6a. Högst 325` tillägg 20m vid 145`40m vid 230`
7a. Högst 500` tillägg 20m vid 230`40m vid 365`
8a. Högst 800` tillägg 20m vid 365`40m vid 560`
Vad gäller hästar över 800`så är det synnerligen viktigt att ansvariga sportchefer kontinuerligt uppdaterar sig på det tävlingsmaterial som finns och anpassar propositionerna efter det. Det är precis lika viktigt att en häst som har 801`intjänat och en som har ett antal miljoner intjänat får kontinuerliga och vettiga tävlingsförutsättningar.
Vi tycker också att ovan angivna tilläggsgränser skall kunna användas som stoppgränser. Dvs det skall kunna skrivas ut lopp för hästar med högst 7 500.- och t ex hästar med högst 230 000.-
Vi lämnar inget förslag på propositionsmall för lopp med tre tillägg då vi anser att i normalfallet skall INTE lopp skrivas ut med tre tillägg detta gäller i synnerhet för 3-4 åriga hästar. Där bör man betänka att i årgångsloppen tävlar man mot jämnåriga motståndare och därför anser vi att det inte behövs tre tillägg i årgångsloppen.
Vi lämnar också ett förslag till förbättringar för tävlingsförutsättningarna för ston.
Som komplement till varianten fördel ston 20m så kanske man
i stället skulle prova varianten att via intjänade pengar ge stona en fördel i loppen. Som t ex att använda mall 4 där h/v får ha tjänat högst 95`och stona högst 130`
Vidare vad gäller ston så tycker vi att de fåtal ston som idag har passerat 800`i intjänade pengar skall få starta i lopp som normalt är stängd vid 800` Detsamma kan man göra i klass 7 som är högst 500`där kan man tillåta ston till högst 800`
Utan att vi lägger ett förslag så bör man också se över tävlingsförutsättningarna för fem åriga hästar som tjänat mycket pengar som tre och fyraåringar. Detta kan också göras vid några tillfällen med samma modell som ovan nämns för ston.
En viktig sak och som en röd tråd i denna propositionsmall är att man följer de angivna gränserna/beloppen oavsett om det gäller vid tillägg eller som stoppgräns.
Avslutningsvis går det att inte nog mycket trycka på hur viktigt det är att ansvariga sportchefer kontinuerligt inventerar tillgängligt tävlingsmaterial och anpassar propositionerna efter det. Det arbetet bör vara den viktigaste arbetsuppgiften för en sportchef på en bana eller region. Alternativet är att man åter tar uppfrågan om en central propositionsutskrivning för kallblod.

Bästa hälsningar

Carl Erik Sandström Kjell Sillén Jan Westman

Dela InlÄgg