Rundbanan hålls stängd under lördag och söndag.

På grund av det ojämna vädret är banan hård på vissa ställen och flyter på övriga delar. Vi håller därför rundbanan stängd under helgen. Vi hänvisar till rakbanan och skogsslingan som fortfarande är i skapligt skick. Vi återkommer med mer information kontinuerligt på FBoch hemsidan.

Dela InlÄgg