Reparationsarbeten och grävning kommer att utföras under de kommande veckorna på anläggningen!

Det kommer under de närmaste veckorna att utföras löpande reparationsarbeten på Arena Dannero, både på publik och stallområdet. På rundbanan kommer det att utföras arbeten på stugan i vinnarcirkeln, det kommer även att utföras reparationsarbeten på reklamskyltarna. Kabelgrävning kommer utföras på innerplanen. En belysning kommer att sättas upp vid infarten till rundbanan vilket även medför grävningsarbete inom detta område. På stall E (utestallet) kommer ett snörasskydd att monteras. Vi hänvisar utselning till stall D under arbetets gång. På publikplats kommer kabelgrävning att pågå varav huvudentrén hålls stängd under arbetet.

Rundbanan kan komma att stängas vissa tider under perioden.
Vid frågor angående detta kontakta Marcus på 070-2675620

Dela InlÄgg