Regler i multihallen

Nedanstående regler fr o m 1 april 2012;
Multihallen är öppen enligt anslagna tider. Rätt att använda hallen har den som löst anläggningskort och bokat tid utom då anläggningen är reserverad.
Tider då anläggningen är reserverad framgår av Arenakalender på denna hemsida. Man kan även köpa enskilda timmar via bokning på sekretariatet.

Hyra av hallen begränsas till två timmar per vecka för bokad tid, endera två dagar á en timme eller två timmar vid enskilt tillfälle, undantaget bokad gruppträning.
Före 16:00 kan bokning ske fritt när man så önskar men fortfarande på jämna timmar. Bokning kan göras max 14 dagar i förväg.
Måndag, onsdag och fredag mellan kl:12-13 är hallen stängd för preparering av underlaget.
Bokningar kan göras under längre perioder om det är någorlunda rättvist fördelat i tid.
Om det står “Häst fri” i Arenakalendern betyder det att alla med häst är välkommen den tiden och man anpassar sig och tar hänsyn till varandra.

Hundar, hästar, katter mm betalar alla samma pris (se priser).

Vid särskilda arrangemang och heldagars bokningar förbehåller sig Arena Dannero rätten att hyra ut hallen efter separat prislista.

Man kan vara flera aktörer samtidigt i hallen men ALLA skall ha betalt Arenakort. Samtliga som betalat skall ha möjlighet att ha nyckel till hallen.
Nya priser gäller fr o m 8 mars 2012 (se priser) vid nyteckning av Arenakort. För de som har aktiverat Arenakort gäller nya priser när kortet skall förnyas.
Arenakort skall finnas tillgängligt vid aktivitet i hallen.

Arenakort gäller endast för tillgång till ridhus, ej stallar och duschboxar.

Egen tränare får anlitas, men under tider då sådan träning pågår, är det inte tillåtet att störa andra ridande eller neka andra tillträde till ridhus.

All hästhantering sker på egen risk. Ryttaren ansvarar för att ha en egen försäkring.

Longering får ske under förutsättning att det inte stör andra ridande.

Uppsittning och avsittning skall ske inne i manegen. Det är strängt förbjudet att rida in genom porten!

Dörrar till ridhus skall hållas stängda under den kalla årstiden.

Knacka alltid innan ni går in i arenan.

Vid all hantering av häst, såsom vid ridning och körning skall hjälm användas. Ryttaren ansvarar för att verksamheten genomförs på ett säkerhetsmässigt sätt.

Ryttaren skall mocka efter sin häst efter avslutad ridning. Skottkärra och grep finns utanför ingången, kärran skall därefter tömmas i avsedd behållare.
Mockning gäller såväl inne i hallen som utanför.

Om hästen kissar i hallen skall Equisens miljöströ användas på det aktuella området, och sanden skall därefter mockas bort.
Detta medel finns i förrådet närmast ingången.

Ridning sker med visad hänsyn till andra ekipage i ridhuset.

Vid ridning i båda varv sker möte till höger. Ryttare på volten lämnar företräde för de på fyrkantspåret. Halt görs i mitten av en volt.

All parkering och lastning sker på anvisad plats.

Vid mockning av transporter ser ryttaren till att det inte hamnar spån och gödsel på parkeringen då den även används som parkering till lunchserveringen.

Hinder skall återställas efter användning.

Rökning är strängt förbjudet i ridhuset.

Om du går sist från ridhuset är det din skyldighet att släcka, stänga och larma efter dig.

Eventuella skador på anläggningen eller material skall omgående anmälas till sekretariatet 0612-50500 dagtid, vardagar.

Böter utgår med 300 kr till den som slarvat med mockningen.

Den som inte följer ovanstående regler, kan avstängas från multihallen och inbetald avgift återbetalas ej. ‘

Bokning gör du själv på bokningssidan, köp av anläggningskort hänvisas till kontoret 060-66 96 00 (Bergsåker).
info@arenadannero.se

Arena Dannero fasta tider
i multihallen från 1 februari 2019
12-13 harv 17-19 Hund 19-21 Häst Ej hoppning.
Ti 17-19 Häst 19-21 Hund
On 12-13Harv 16-18 Hund 18-21 Häst M Wiik
To 16-18 Häst 18-21 Hund
Fr 12-13 Harv 17-19 Hund 19-21 Häst.
8-13 Häst 13-21 Hund
8-13 Hund 13-21 Häst
All övrig dagtid bokas som tidigare.
Max 2 tim bokning/v och person och max 2 v i förväg.
Boka på           info@arenadannero.se
Mvh Anton Eriksson 070-2054890
Vid uthyrning till olika typer av event har Ådalenstravsällskap rätt att använda tiden i multihallen