Priser vid bokning av multihallen.

Nedanstående priser gäller fr o m 1 januari 2020;
All inbetalning sker till :Bankgiro nr: 762-9264
Inbetalning meddelas även på info@arenadannero.se
Bokning av arenan sker på info@arenadannero.se
regler finns att lösa på under fliken “arenan”
Arenakort: 2250 kr (helår), 1350 kr (halvår) per person.
Helårsbokning 12 månader räknat från den 1:a i den månad inbetalning skett. Halvår endast perioden 1/1 – 30/6 eller 1/7 – 31/12.

Familjekort: 2700kr (helår), 1500 kr (halvår) per familj.
Familjekort gäller de familjemedlemmar som bor hemma.

Därefter kostnad för nyttjande av lokalen:
Timtid:100 kr/timme och häst/ hund får ske vid enstaka tillfälle för att prova på. (man får då följa med någon som har arenakort).

Borttappad nyckelbricka debiteras 500 kr.

Särskilda regler gäller vid nyttjande av lokalen vid heldagsevenemang. Kontakta Sportkontoret för priser och mer information.

Bankgiro nr: 762-9264

Arena Dannero fasta tider
i multihallen från 1 februari 2019
12-13 harv 17-19 Hund 19-21 Häst Ej hoppning.
Ti 17-19 Häst 19-21 Hund
On 12-13Harv 16-18 Hund 18-21 Häst M Wiik
To 16-18 Häst 18-21 Hund
Fr 12-13 Harv 17-19 Hund 19-21 Häst.
8-13 Häst 13-21 Hund
8-13 Hund 13-21 Häst
All övrig dagtid bokas som tidigare.
Max 2 tim bokning/v och person och max 2 v i förväg.
Boka på           info@arenadannero.se
Mvh Anton Eriksson 070-2054890
Vid uthyrning till olika typer av event har Ådalenstravsällskap rätt att använda tiden i multihallen