Priser vid bokning av multihallen.

Nedanstående priser gäller fr o m 1 april 2012;
All inbetalning sker till :Bankgiro nr: 762-9264
Inbetalning meddelas även på info@arenadannero.se
Bokning av arenan sker på info@arenadannero.se
regler finns att lösa på under fliken “arenan”
Arenakort: 1.500 kr (helår), 900 kr (halvår) per person.
Helårsbokning 12 månader räknat från den 1:a i den månad inbetalning skett. Halvår endast perioden 1/1 – 30/6 eller 1/7 – 31/12.

Familjekort: 1.800 kr (helår), 1.000 kr (halvår) per familj.
Familjekort gäller de familjemedlemmar som bor hemma.

Därefter kostnad för nyttjande av lokalen:
Timtid:100 kr/timme och häst/ hund får ske vid enstaka tillfälle för att prova på. (man får då följa med någon som har arenakort).

Borttappad nyckelbricka debiteras 500 kr.

Särskilda regler gäller vid nyttjande av lokalen vid heldagsevenemang

Bankgiro nr: 762-9264