Priser vid bokning av multihallen.

Nedanstående priser gäller fr o m 1 april 2012;

Arenakort: 1.500 kr (helår), 900 kr (halvår) per person.
Helårsbokning 12 månader räknat från den 1:a i den månad inbetalning skett. Halvår endast perioden 1/1 – 30/6 eller 1/7 – 31/12.

Familjekort: 1.800 kr (helår), 1.000 kr (halvår) per familj.
Familjekort gäller de familjemedlemmar som bor hemma.

Därefter kostnad för nyttjande av lokalen:
Timtid:100 kr/timme och häst.

Borttappad nyckelbricka debiteras 500 kr.

Särskilda regler gäller vid nyttjande av lokalen vid hel eller halvdagsevenemang.

Bankgiro nr: 762-9264