Kantklippning på anläggningen söndag och eventuellt måndag!

Under söndagen den 17 juni och eventuellt under delar av måndagen kommer man att klippa slänter m.m. på anläggningen. Vi ber er vara uppmärksamma på detta och att all körning sker på egen risk under denna tid.

Dela InlÄgg