Amatörklubben

Dannero Travamatörklubbs styrelse:

Ordf. Jan Sundström
Sekr. Eva Hallman
Kassör: —

Övriga: Bertil Eriksson, Kristina Wallin, Lars-Erik Nordlander, Berit Sundberg.

Vid frågor som rör Amatörklubben, kontakta Jan Sundström på 0612 -610 90 eller 070-3423064