Amatörklubben

Dannero Travamatörklubbs styrelse:

Ordf. Jan Sundström
Sekr. Eva Hallman
Kassör: —

Övriga: Bertil Eriksson, Kristina Wallin, Lars-Erik Nordlander, Berit Sundberg.

Vid frågor som rör Amatörklubben, kontakta Jan Sundström på 0612 -610 90 eller 070-3423064

 

Hästägarföreningen

Styrelsen består av:

Ordf. Anders Bodin (070-617 10 17)
Sekr. Monica Åberg (070-604 13 61)
Vice ordf. Per Anders Näslund (070-646 45 16)
Kassör: Maria Holmberg (070-898 75 59)
Övriga: Håkan Högberg (070-397 16 20),
Ann-Catrin Nässlander (073-085 74 22),
Cattiz Stattin (070-332 65 09)

Vid hästägarfrågor, kontakta ordf. Anders Bodin
(tel enl ovan eller mail: dananders.bodin@gmail.com)

http://www.rst-trav.com/

Damklubben

Damklubbens styrelse 2010:
Ordförande
Malin Strinnlund
Vice ordförande                   Linda Boman
Sekreterare                          Therése Wiklund Kassör
Ann-Charlotte Forsman
Ledamot                              Emma Hägglund
Ledamot
Anna Carlström

Firmatecknare för Dannero Damklubb är ordförande Malin Strinnlund och

kassör Ann-Charlotte Forsman, båda tillsammans eller var och en enskilt.

Vi bestämde att medlemsavgiften i damklubben ska vara 100 kr/år.

 

Ponnyklubben

Ponnyklubbens styrelse består av:

Ordf. Linda Söderström
V. Ordf. Ann-Mari Johansson

Sekr. Ulla Sköld

Kassör: Christer Fröberg

Ledamot. Petra Olofsson

Suppleant. Amanda Melin

Suppleant. Malin Strinnlund

Vid frågor, kontakta: Linda Söderström 070-3731667
linda-soderstrom@live.se

href=”http://danneroponnytravklubb.dinstudio.se/”>http://danneroponnytravklubb.dinstudio.se

www.sptf.nu

Sleipner

Styrelsen består av

Ordf.: Ann-Sofie ( Fiffi) Ivarsson
Vice Ordf.: Lars Selin
Kassör. Birgitta Nenzelius
Sekreterrare: Susanne Jonsson

Övriga: Torsten Sundin, Bo Nordin, Ida Rosell

Vid kallblodsfrågor, kontakta ordf. Fiffi Ivarsson på 070- 6976107 alt. fiffi.ivarsson@hotmail.se

Hemsida:

www.sleipner.org