Information till aktiva inför ponnytravdagen 2 augusti

Information

Första start: 12:00
Tid mellan lopp 1–9 är 23 min.
Tid mellan lopp 10-12 är 20 min.

Inskrivningen öppnar 10:00 tel. 0612.50516
Övrigt: Robert Nilsson (ordf DPTK) tel. 070-2250971

Strykningar: Strykning meddelas (giltigt skäl måste anges) till Linda Söderström 070-373 16 67 alt. 0612-50516 (från kl. 10:00).

Programblad: Finns att hämta på inskrivningen.

Boxlista: Finns på inskrivningen och vid infarten till stallområdet.

Eventuella boxönskemål: Vi kommer inte att ta emot några boxönskemål för denna tävlingsdag p.g.a Covid-19. Startade kommer att placeras utifrån hemmabana.  

Övernattning: Vid övernattning och behov av box kontaktar ni Anton Eriksson via mejl i samband med anmälan av er häst: anton.eriksson@dannero.travsport.se

Boxar: Boxarna skall tömmas och sopas rena. Gången skall sopas. Ej rengjord box debiteras ansvarig tränare 350 kr.

Startavgift och prispengar: Alla transaktioner i ponnytravet sker via centralt faktureringssystem.

Värmning: Det är fritt att värma innan och mellan loppen. Skogsslinga och rakbana finns också till förfogande. (se skyltad anvisning).

Provstarter: Efter defilering skall provstart ske nedanför måldomartornet på upploppssidan. Gäller samtliga lopp. Ponny får vara ”uppcheckad” i defilering.

Voltvakt: DPTK håller egna voltvakter.

Starthjälp: Ev. behov av starthjälp ska anmälas på inskrivningen. Huvudstartern beslutar om starthjälp får användas.

Lopp: Under pågående lopp tillåts endast tjänstgörande funktionärer att befinna sig på innerplanen. Detta gäller även den som agerat starthjälp.

Prisutdelning: Prisutdelningen för alla placerade i loppen kommer att ske på stallbacken vid altanen. Skylt finns uppsatt. Undantag för vinnarna i Mini Ådalspriset och Lilla Ådalspriset där segertäcke kommer att delas ut vid vinnarcirkeln inför segerdefilering, övriga priser hämtas på prisutdelningen.

Sista hästen i mål (ej diskade ekipage) får pris. Priset hämtas i prisutdelningen.

Fotograf: Tom Jönehag tel. 073-088 79 29

Film: Öviks videoteknik tel. 070-609 65 79

Matservering: Voltbaren, restaurangen på stallbacken serverar nachotallrik, hamburgare, strips, korv, kioskartiklar. (eventuella ändringar i menyn kan förekomma).

Parkering: Ej tillåten mellan stallarna, parkerad på anvisad plats.

Banveterinär: Annika Larsson Eldeklint tel. 070-542 95 39

Speaker/ löpningsreferent: Stefan Åsander

Intervjuer: Det kommer ej att ske några intervjuer under tävlingsdagen.

Allmänt: Visa varandra hänsyn och respekt under tävlingarna.

Tävlingsläkare: Bertil Eldeklint

Tävlingsansvarig: Anton Eriksson 070-2054890

Dela InlÄgg