Information från ST:s chefsveterinär Antti Rautalinko

Det har säkerligen inte undgått någon att vi för tillfället har ett bekymmersamt sjukdomsläge bland hästar både i Sverige och ute i Europa. Det pågående utbrottet med neurologiska formen av EHV-1 (abortvirus) har medfört att Svenska Ridsportförbundet ställt in sina tävlingar i Stockholmsområdet från igår den 13 februari fram till 7 mars 2019. Min gissning är att detta är det största utbrottet av denna sjukdom vi haft i Sverige både till antalet sjuka hästar och antalet döda eller avlivade. http://www.ridsport.se/Tavling/Hastvalfardantidopning/Nyheter/TemporarttavlingsstoppiStockholm/ Just nu har vi inga uppgifter om att detta spridit sig till travhästar och vi har ingen överhängande anledning att se över vår tävlingsplanering. Hästpopulationerna är på inget betryggande sätt isolerade från varandra och situationen kan naturligtvis förändras. För att förhindra att smittan kommer in bland travhästarna har vi 2 nyckelgrupper som detta hänger på. Den ena är naturligtvis varje enskild tränare/ägare och dennes förebyggande hygien- och smittskyddsrutiner och att man tar ansvar för att inte dyka upp på tävlingsplats med potentiellt smittsamma hästar. Den andra är varje tävlingsarrangör som ska tillse att tillräckliga förebyggande hygien- och smittskyddsrutiner finns och tillämpas. Bortse inte heller från kontakterna man har via travskolorna som möjlig riskfaktor. Mitt önskemål är att var och en i detta läge själv frågar sig, gör vi det vi ska och kan göra? /Antti Rautalinko, veterinär

Dela InlÄgg