Information angående värmefläktar i stallarna.

Det är nu installerat värmebegränsare i fläktarna på anläggningen/stallarna. Dessa är förinställda på ca 8 grader och kan bara ändras av vår servicepersonal. Dessa skall ALLTID vara påslagna och får således INTE stängas utav. Vi ber er respektera detta.

Dela InlÄgg