Information angående utförande av säkerhetsspår!

Datum för start av arbete med säkerhetsspåret är planerat till måndagen den 12 oktober. Arbetet är planerat att ta totalt ca 14 dagar och pågå mellan kl. 06:00- 17:00. Förhoppningen är att banan skall kunna vara öppen för träning på kvällstid efter kl. 17:00. Banans beskaffenhet kan komma att variera lika så öppettider beroende på väder och vind.
Vid osäkerhet om banans skick och öppettider kontaktar man Marcus på tel. 0702675620.

Dela InlÄgg