Information angående banans öppethållande och arbete på anläggningen inför premiären lördagen den 31 mars!(uppdaterad)

Under dagarna fram till premiären så kommer det att befinna sig mycket maskiner på vår anläggning som utför snöröjjning m.m. Vi utför även ombyggnationer i bland annat Sipporexstallet m.m. Detta medför att det kan vara begränsade träningsmöjligheter tidvis under veckan både på rak och rundbanan. Vid frågor angående banornas beskaffenhet kontakta Marcus på tel.0702675620

Rundbanan är stängd tillsvidare. Rakbanan är öppen som vanligt. Vi återkommer om det går att öppna den under veckan.

Mvh Anton

Dela InlÄgg