Inbjudan till rådslag på Arena Dannero Travbana

                       Samtliga personer är välkommen på kvällens möte.

                      Tisdagen den 1 december 2020 kl. 18:00

                      Plats: Restaurangen på Arenan
                      Tid: Ca 18:30(efter avslutat höstmöte)- ca 21:30

Rådslag information om Svensk Travsports organisationsutredning.

  • Föredragande och medverkande från Svensk Travsports VD Maria Croon och från ST:s styrelse Anders Källström och Mats Norberg

Vi kommer att Corona anpassa mötet i högsta möjliga grad, och vädjar till deltagande gäster att hålla avstånd, undvika handhälsningar samt i övrigt följa FHM rekommendationer.

Anmälan om närvaro torde tacksamt meddelas till Anton Eriksson, på mail anton.eriksson@dannero.travsport.se senast tisdag den 24 november.

Dela InlÄgg