Banan åter öppen

Snömassorna från förra veckan är undanröjda, och rundbanan är åter öppen för körning.

Dela InlÄgg