Styrelsemedlemmar Ådalens Travsällskap
Björn Eriksson (Ordf.) 2017-2021
Ulf Hamrén (Vice ordf.) 2019-2023
Conny Eriksson 2017-2021
Stig-Olov Eriksson 2019-2023
Maria Holmberg 2017-2021
Tommy Sjölund 2019-2023
Lars-Åke Ericsson 2017-2021
Adjungerande till styrelsen:
Robert Nilsson

Valberedning: Per-Olof Näsström(sammankallande), Tommy Åhlin, Malin Strinnlund, Torsten Sundin och Kristina Wallin