Banan fortsatt stängd

Tyvärr tvingas vi hålla banan fortsatt stängd p g a det slaskiga vädret, vilket gäller tills vidare. Det väntas dock kallare väder, och då planeras det för att spola isbana så fort det tillåts. Vi återkommer här på hemsidan med uppdateringar kring banans öppethållande.

Ny redaktör för sociala medier

Ny redaktör för sociala medier Bergsåker och Dannero inleder ett samarbete med tv-profilen Johan Amsköld som f r o m nu kommer att sköta uppdateringen av sociala medier för de båda banorna. Syftet är att skapa ett större intresse för travsporten i allmänhet och de båda banorna i synnerhet. Sociala …

Nyheter kring Dannero

Dannero har delvis en ny organisation då både Anton Eriksson och Jens Berglund avslutat sin tjänst. Henrik Lindgren är ny travbanechef och ersätter därmed Jens. Henrik kommer att finnas på plats på Dannero en dag i veckan. Henrik nås på 070-087 49 72. Det kommer dock inte vara någon annan …

Ny bokningssida för Multihallen

Vi har nu infört en ny bokningssida för Multihallen på Dannero, vilket innebär att man själv bokar sin tid direkt i kalendern. Man behöver alltså inte maila in bokningar som man gjorde tidigare. För att se vilka tider som är bokade så för man musen över respektive dag. Det fungerar …

Noteringar från bankommitémötet 2020-12-08

Idag, tisdag, hölls ett bankommitémöte på Dannero för att diskutera hur tävling- och träningsbanorna skall skötas. Deltagande i mötet var travbanechef Henrik Lindgren, anläggningsansvarig Marcus Wallin, banans tre A-tränare (Micael Melander, Stefan Edin, Anders K Moberg) samt representanter för intresseorganisationerna; Malin Strinnlund och Per-Anders Näslund för Hästgareföreningen, Fiffi Ivarsson från …

Arbeten på banan

Idag måndag, 7/12, kommer det att påbörjas grävarbeten på banan. Banan är öppen som vanligt, men körning sker på egen risk. Detta kommer att pågå ett par dagar. Vi återkommer när arbetet är slutfört.