Information till aktiva inför ponnytravdagen 2 augusti

Information Första start: 12:00Tid mellan lopp 1–9 är 23 min.Tid mellan lopp 10-12 är 20 min. Inskrivningen öppnar 10:00 tel. 0612.50516Övrigt: Robert Nilsson (ordf DPTK) tel. 070-2250971 Strykningar: Strykning meddelas (giltigt skäl måste anges) till Linda Söderström 070-373 16 67 alt. 0612-50516 (från kl. 10:00). Programblad: Finns att hämta på …